We leven in een tijd van grote veranderingen. Van een algemene herijking van uitgangspunten. Van nieuwe maatschappelijke spelregels. Andere normen en waarden. Er heerst verwarring alom. Niemand lijkt nog te weten waar het heen gaat. Hoe de wereld er morgen uitziet.

Eindgebruikers zijn een muisklik verwijderd van alle informatie. Dat geldt inmiddels voor elke branche. Bepalen daarmee de regels van het spel. Handelen onvoorspelbaar. In dit klimaat kan een onderneming alleen nog overleven door haar principes overboord te gooien. Van hype naar hype te hollen. De klant te pleasen. Dicht op de bal te zitten. Opportunistisch te handelen. De concurrentie scherp in de gaten houden. De prijzen regelmatig aan te passen. En de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo lijkt het althans.

Maar de winnaars zijn de organisaties die in zichzelf geloven. Authentiek zijn. Hun eigen weg gaan. Een droom hebben. Hun missie volgen. Een duidelijke standpunt innemen. Maatschappelijke relevantie nastreven. Een langetermijnstrategie hebben. Consistent en consequent handelen. Klanten als fans zien. En hen navenant behandelen.

Het merkpaspoort zorgt dat deze existentiële vertrekpunten helder worden. De organisatie een stabiele basis krijgt. Geen speelbal wordt van een grillige markt. Van onvoorspelbare opdrachtgevers. En daarmee haar eigen toekomst bepaalt.

Download het merkpaspoort van een authentieke organisatie. Die haar eigen weg gaat. Haar eigen toekomst bepaalt.

 

Manifesto, augustus 2014