Ik ben graag onbevangen. Een buitenstaander. Want vanuit die positie zie je meer. Vallen je andere dingen op. Kun je onconventionele oplossingen aandragen. Word je niet het zicht ontnomen door specialistische en instrumentele kennis. Niet beperkt door de mores van een branche. Door de conventies en ongeschreven wetten die daar gelden.

Daarom is co-creatie zo’n prettige manier van werken. Omdat de ondernemer kennis en kunde van het metier inbrengt. Weet wat haalbaar is. Waar je je aan  te houden hebt.

En ik kan onbekommerd mijn creativiteit op het idee loslaten. Lateraal denken. Buiten de geijkte kaders treden. Nieuwe horizonten verkennen. Onorthodoxe gedachten ter berde brengen. En wat je vervolgens samen creëert is per definitie haalbaar. Zal waarschijnlijk een succes worden. Omdat je de enige in je branche bent die het op deze manier aanpakt.

Pagina uit het boekje van Paul Arden ‘It’s not how good you are. It’s how good you want to be’.