Veel mensen en organisaties
doen zichzelf tekort.
Halen er niet alles uit wat erin zit.
Zijn tot zoveel meer in staat.

Zoeken naar de dingen
die mensen en organisaties tegenhouden,
en helpen die belemmeringen op te lossen,
is de kern van wat ik doe.

Alles wat ik aan talent,
kennis, kunde en ervaring in huis heb,
zet ik daarvoor in.
Mijn hele ziel en zaligheid.