Total branding is de zaken integraal aanpakken. Verschillende specialismen zoals coaching, strategieontwikkeling, positionering, identiteit, cultuur(verandering), innovatie, HRM, marketing en communicatie vanuit één overkoepelende visie benaderen. Een visie die gedicteerd wordt door de bevindingen uit het merkpaspoort.

Ik stond aan de wieg van deze werkwijze. Schreef er al meer dan een decennium geleden een boekje over: ‘Verkoop je ziel’. Dat boekje kun je onder het kopje publicaties downloaden.

Pagina uit boek ‘Verkoop je ziel. Authenticiteit als basis voor succes’ (2008) Dit boekje kun je onder publicaties downloaden.