Het begon, zoals met bijna elke nieuwe organisatie, instrumenteel. Met een uniek administratieprogramma. Software, waarmee je niet alleen achteruit kunt kijken – wat elk boekhoudprogramma kan – maar ook vooruit. In eerste instantie ontwikkeld voor ZZP’ers. Mensen met onregelmatige inkomsten. Die vaak moeite hebben financieel overzicht te houden. Gewend zijn dat perioden van grote hectiek worden afgewisseld door momenten van grote stilte. Er op vertrouwen, dat er altijd weer drukke tijden aanbreken. Daarom in deze jaren van economische malaise, soms te laat het roer omgooien. Na een tijdje niet alleen zonder inkomsten zitten, maar ook hun reserves hebben opgebruikt. En dan, in tegenstelling tot particulieren, door geen enkele instantie geholpen worden.

Maar ook particulieren zouden baat hebben bij deze revolutionaire software. Het programma is zo simpel, zo intuïtief, zo prettig om mee te werken, dat werkelijk iedereen ermee om kan gaan. Bovendien wordt in de media steeds vaker gerept over een groeiende schare van mensen met schulden. Dit programma zou voor deze grote groep een uitkomst zijn. Deze software zou veel menselijk leed en veel economische schade kunnen voorkomen.

Maar als je dan gaat brainstormen, met elkaar gaat nadenken hoe je zoiets moet aanpakken, wat voor organisatie je nodig hebt om dit programma effectief te kunnen inzetten, dan kom je er al snel achter, dat het naïef is om te denken dat je alleen met deze software het groeiende schuldenprobleem kunt oplossen.

Je ontdekt dat het hebben van schulden vaak te maken heeft met ingesleten gedrag, een bepaalde mentaliteit, genetische aanleg en achterliggende sociale en psychische problematiek. Schulden en verslaving hebben niet voor niets veel met elkaar gemeen. We ontdekten al co-creërend nog iets anders: aanbieders van andere schuldhulpverleningsprogramma’s, zowel particuliere bedrijven, NGO ‘s, als gemeentelijke instellingen, nemen bijna standaard de schuldenaren alle zorg uit handen. Lossen de problemen niet mét, maar voor hen op. Benadrukken daarmee onbedoeld, dat deze mensen gefaald hebben. Onbekwaam zijn. Tot niets meer in staat zijn.

En dat was het laatste wat we wilden, stelden we vast. Zo staan we geen van allen in het leven. Zo willen we niet met mensen omgaan. En al helemaal niet met deze mensen. Die al zo veel hebben meegemaakt. Al zo’n laag zelfbeeld hebben. Zo kwetsbaar zijn. Al zo lang met angst en schaamte leven. We wilden deze mensen juist weer in hun kracht laten komen. Door met zichzelf aan de slag te gaan. Alle kennis, kunde en talenten die zij hebben, gebruiken om zichzelf weer schuldenvrij te krijgen.

Omdat we zo in het leven staan. Omdat de kans op herhaling zo een stuk kleiner wordt. Omdat, zeker in deze tijd, er ook veel mensen zijn, die buiten hun schuld in de problemen komen. Door echtscheiding, ontslag, ziekte, minder opdrachten, stijgende kosten of de dalende huizenmarkt. We realiseerden ons dat het iedereen kan overkomen. Ook onszelf.

We ontwikkelden een programma waarin een coach met groepjes van twaalf aan de slag gaat. Binnen de groep is het zo veilig, dat de deelnemers elkaar kunnen spiegelen. Zich verbinden met elkaar. Met elkaar de confrontatie kunnen aangaan. Nadenken hoe het zover heeft kunnen komen. Wat je moet doen (en laten) om uit de schulden te komen. En er vervolgens uit te blijven. Waar ze elkaars kracht en talenten kunnen bundelen om zo de groep verder te helpen. Binnen de groep een buddy zoeken, iemand die er voor je is als je het moeilijk hebt. Waar ze groeien in hun rol. Voorzichtig de draad van het leven weer kunnen oppakken. Langzaamaan weer nadenken hoe het ook al weer was om gelukkig te zijn.

De software waarmee het allemaal begonnen was, is nu niet meer dan een onderdeel van een intensief en langdurig coaching-programma. Het rationele deel in een verder nogal emotioneel en confronterend traject. Dit bijzondere boekhoudprogramma had haar juiste plek gevonden.

De eerste proef-sessies worden nu gehouden. Februari 2013 gaat deze nieuwe social-business-organisatie als pilot in Utrecht van start. In de loop van het jaar zullen vestigingen in andere grote steden volgen. Tot Over Rood eind 2014 een landelijk dekkende franchiseorganisatie is geworden.

Meer nog dan andere bedrijven en organisaties die ik heb mogen mee-ontwikkelen, is Over Rood mijn kindje geworden. Omdat we, de oprichters en ik, op zo’n inspirerende en gelijkwaardige manier samenwerken. Onze krachten hebben gebundeld hebben om te komen waar we nu zijn.

www.OverRood.nl

(juli 2013)

Download het merkpaspoort van Over Rood

Lees recensie opdrachtgever Peter van Bergen

Lees recensie opdrachtgever Gijs van Arken

Regelmatig interviewt de Verhalenverteller van Over Rood, Eric van Berkel, mensen over  hoe het is om in de schulden te zitten, wat dat met je doet. Deze verhalen verschijnen op sociale media en de site van Over Rood. Alle verhalen kun je hier downloaden.