Ik bedenk en ontwikkel, in nauwe samenwerking met ondernemers, nieuwe betekenisvolle bedrijven en organisaties.

Het liefst pak ik hele traject op: het coachen van de initiatiefnemer(s), (in co-creatie) ontwikkelen van de strategie, naam, corporate identity, product- en/of dienstontwikkeling, communicatieplan en communicatie-uitingen tot en met de inrichting van het pand en het casten van de eerste medewerkers. Met mijn brede achtergrond, lange ervaring en gerichte specialisatie zorg ik dat al die verschillende zaken nauw op elkaar aansluiten. Bij elkaar optellen. Meer zijn dan de som der delen. Eén duidelijk verhaal vertellen. Zowel naar de medewerkers, partners, toeleveranciers, financiers en stakeholders, als naar de samenleving.

Ook als ik bestaande organisaties en merken adviseer bij hun herpositionering, hen uitdaag om de kansen en mogelijkheden die deze tijd biedt, volop te benutten, of wanneer ik betrokken ben bij fusies en overnames, wordt mij regelmatig gevraagd naast de coaching-sessies, de workshops en het ontwikkelen van de strategie, ook in co-creatie een nieuwe naam, huisstijl en communicatie-uitingen te bedenken.

foto: Nationaal Archief