Of het nu gaat om een eenmanszaak, (potentiële) multinational, MKB-bedrijf, onderwijs- of overheidsinstelling, social business-organisatie, money-and-meaning-bedrijf, start-up, culturele of maatschappelijke instelling, een onderneming met een korte of lange historie; die eerste onderzoekende fase kun je het beste afsluiten met een borging van de verkregen inzichten. Ik gebruik daar het merkpaspoort voor.

Download een recent merkpaspoort: Schluss (2016)